FUTA BUS LINES VINH DỰ ĐẠT GIẢI THƯỞNG VÔ LĂNG VÀNG NĂM 2020 CHO HẠNG MỤC CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ

Trong buổi lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ VIII do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức ngày 27/12/2020 tại Hà Nội. Công ty Cổ Phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines vinh dự đạt giải thưởng cho hạng mục cá nhân và tập thể, cụ thể:

– Ông Đinh Hoàng Cao – Chi nhánh Long Xuyên đạt giải thưởng Vô lăng vàng cho hạng mục cá nhân với số ki-lô-mét an toàn 105.548km, chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT, không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm trong năm xét thưởng, có nghĩa cử cao đẹp trong hoạt động vận tải.

– Chi nhánh Cần Thơ đạt giải thưởng Vô lăng vàng cho hạng mục tập thể với số lượng 56 xe, 100% gắn thiết bị giám sát hành trình, khai thác hiệu quả, không xảy ra tai nạn giao thông trong năm 2020, có các hoạt động tuyên truyền ATGT trong lái xe và nhiều hoạt động chung tay vì người nghèo.

Phát biểu tại lễ trao giải, Ông. Phan Văn Nghĩa – Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Chi nhánh Cần Thơ cho biết: “Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho Công ty nhận giải tập thể Vô lăng vàng, đó không chỉ là niềm vinh dự của tôi nói riêng mà của toàn thể nhân viên Phương Trang. Giải thưởng tạo nên sự nhận thức thi đua để có được những chuyến xe an toàn trong hệ thống Phương Trang. Trong thời gian tới, Công ty sẽ áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để theo dõi lái xe trên đường, chấn chỉnh kịp thời các hành vi không đúng, tăng cường đào tạo để nâng cao ý thức lái xe, bởi đây là vấn đề cốt lõi.”

Trong lĩnh vực vận tải nói chung và Công ty Phương Trang nói riêng, giải thưởng Vô Lăng Vàng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công cuộc hình thành nên những “chuẩn mực” kinh doanh vận tải trong Công ty. Lấy giải thưởng Vô Lăng Vàng làm động lực để phấn đấu trong việc thực hiện nghiêm chỉnh luật ATGT, thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông. Đặc biệt, giải thưởng Vô Lăng Vàng còn góp phần trong việc hình thành nên “đạo đức nghề nghiệp” trong mỗi lái xe của Công ty Phương Trang. Không chỉ thực hiện tốt các tiêu chí đề ra mà còn phải có tinh thần tương thân tương ái trong các hoạt động giúp đỡ cứu nạn trong lúc tham gia giao thông,…Sự đồng cảm đó chính là điều mà mỗi lái xe nên tâm niệm trong nghề nghiệp của mình.

jQuery(".archive-page-header .page-title-bg .title-bg").css({"background-image":`url(${jQuery("meta[property='og:image']").attr('content')})`});